top of page

בחנות הוורטואלית ניתן לרכוש שני ספרים: ספר המדיטציה הטרילותרפית וספר נוסף המורכב אך ורק מקטעים קצרים אשר לא נכנסו או נכתבו לאחר סיום כתיבת ספר המדיטציה.

עלות כל ספר היא 50 שקלים לגרסה האלקטרונית, התשלום הוא בעזרת ביט ל-0547275643, נא להוסיף את כתובת המייל ואיזה מהספרים תרצו לרכוש. 

בעתיד יהיו זמינים גם בדפוס.

bottom of page