top of page

רפואה סינית

ספרי הרפואה העתיקים בעולם נכתבו בסין לפני יותר מאלפיים שנה. ניתן רק לנחש שקדמו להתאגדות של חומר כה רב מאות ואולי אלפי שנים של מחקר ופיתוח התיאוריות המורכבות אשר מופיעות בספרים.

מודל הרפואה הסינית הוא מודל אשר מבוסס על התבוננות בכוחות הטבע ועל ההבנה שבכדי לחיות על האדם לשמור על איזון מתמיד ביחס לסביבה. למשל, טמפ' הסביבה יכולה להשתנות במהירות אך בכדי לשמר חיים על הגוף להישאר על טווח טמפ' פנימית יחסית קבוע של 36-37 מעלות. בכדי לעשות זאת הגוף מפעיל מנגוני איזון כמו הזעה, רעד וכיווץ כלי דם. על פי התיאוריה זיהוי השינוי של הטמפ' בסביבה והקריאה להפעלת מנגנוני האיזון מתבצע על ידי מערכת של חיישנים חיצוניים הפרוסים בעיקר לאורך הגפיים. החיישנים הללו משפיעים על מערכות נוספות כגון ויסות יובש ולחות בגוף, זרימת דם לפריפריה ואיזון הורמונלי ורגשי. לחיישנים הללו אנו קוראים ערוצים או מרידיאנים ובעזרת מניפולציות מגע, דיקור וחימום אנו משפיעים על המידע העובר בהם ועל ידי כך עוזרים לגוף לחזור לאיזון פנימי והתאמה לחיצון.

אני עוסק בבעיות כאב והגבלת טווח תנועה, עייפות, נשימה וחוסר איזון רגשי.

כל טיפול מורכב משילוב של מספר כלים מתוך ששת הכלים של הרפואה הסינית במטרה להביא לשיפור המהיר והמיטבי ביותר במצבו של המטופל.

אני מקבל בכפר ברוך ועושה ביקורי בית ברחבי עמק יזרעאל. בנוסף ניתן לקבוע איתי גם בתל אביב, בית המומחים הברזל 9. 

Acupuncture old book
Bottles of Homeopathy Globules
Natural Herbs
Medicinal Herbs
Natural Medicine
Herbal Remedies
Homeopathic Bottles
Natural Medicine
Chinese Medicine Herbs
Rosemary Sprig
Cosmetic Oils
bottom of page