top of page

טרילותרפיה

טרילותרפיה היא שיטה אשר מחלקת את עולם הנפש האנושי  לשלושה גופים פנימיים

הראש-החלק הרציונאלי אשר דואג לעתיד

הרגש-החלק האמוציונאלי אשר חווה רגשות

והאמצע-בעל הבית

הראש והרגש הם כמו  

YANG/YIN   

כל צד מושך את חיינו לכיוון מסוים ולעיתים מתחולל מאבק פנימי בתוכנו

 

טרילותרפיה היא אומנות הפשרה והגישור בין הצדדים ועוזרת לנו .

לחיות חיים מתאימים יותר לנו ולצרכים הפנימיים היחודיים שלנו.

מפגשי טרילותרפיה הינם מפגשי הדרכה פרטיים אשר נועדו לתמוך ולעזור בתהליך השגת השלום הפנימי.

Chinese Medicine Herbs
Natural Herbs
Medicinal Herbs
Natural Medicine
Herbal Remedies
Homeopathic Bottles
Natural Medicine
Rosemary Sprig
Cosmetic Oils
Homemade Remedies
Bottles of Homeopathy Globules
bottom of page