top of page
Chinese Medicine Herbs
Buddha

טרילותרפיה

Acupuncture old book

רפואה סינית

Image by Sean Stratton


ספרים וסדנאות

על עצמי

 נולדתי וגדלתי בכפר ברוך,עמק יזרעאל ובזמן הלימודים עלה בי החלום להקים קליניקה לרפואה סינית במושב
בו גדלתי, לאחר ארבע שנים במכללת רידמן ירושלים ועוד שנת התמחות באוניברסיטת צ'ונגצינג שבסין עד חזרתי לעמק יזרעאל

והחלום התחיל לקרום עור וגידים

עם הזמן והניסיון הבנתי שטיפול בגוף הפיסי בלבד איננו מספיק ועלי לחפש כלים נוספים המתאימים לתחום הנפש

.לשמחתי מצאתי את הטרילותרפיה. טרילותרפיה היא שיטה המזכירה פסיכולגיה חוויתית ומעשית עם שורשים מהמזרח

.ניסים אמון אשר פיתח את השיטה למד שנים רבות במנזרים במזרח והביא לארץ את הידע המיוחד אשר צבר שם

הטרילותרפיה איננה כלי טיפולי בלבד, מפגש טרילותרפיה היינו גם מפגש הדרכה אשר נועד לחזק ולתמוך במודרך

.בכל אתגרי החיים העתידים לבוא
 

CONTACT

Thanks for submitting!

0547275643

bottom of page